Advokátní kancelář

JUDr. Hana Klímová
& Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

k navigaci

Zákony

Naše činnost se řídí právním řádem České republiky, která je především zakotvena v Ústavě České republiky a v úst. zák. č. 2/1993 Sb., Listině základních práv a svobod.

Základním předpisem pro poskytování právních služeb je především zák. č. 85/1996 Sb., v pl. znění, o advokacii, vyhl. č. 177/1996 Sb., v pl. znění, o advokátním tarifu a dále stavovské předpisy vydávané Českou advokátní komorou a ostatní právní předpisy.

Činnost a postavení advokáta upravuje dále zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, zák. č. 99/1963 Sb., v pl. znění, občanský soudní řád, zák. č. 141/1961Sb., trestní řád, a další právní předpisy


<p>Hradčanské náměstí<br /><span>Naše kancelář</span></p> <p>Prof. Karel Klíma</p> <p>JUDr. Hana Klímová</p> <p>Pražský hrad</p>

Kontakt

Advokátní kancelář

JUDr. Hana Klímová
& Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

Hradčanské nám. 12
P.O.Box 25
119 01 Praha 1

tel./fax:+420 220 513 862
tel.:+420 233 353 638
e-mail:advokatikhklima@gmail.com

Skype:

judr.hana.klimova
ICQ:393-968-905

Zobrazit mapu


Advokátní kancelář