Advokátní kancelář

JUDr. Hana Klímová
& Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

k navigaci

Publikační činnost (výběr)

 • Ústavní právo
  učebnice, 3.vydání, 2006, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň
 • Komentář k Ústavě a Listině základních práv a svobod (vedoucí kolektivu)
  1. vydání, 2005, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň
 • Encyklopedie Ústavního práva (vedoucí kolektivu)
  2007, ASPI, Praha
 • Srovnávací ústavní právo
  učebnice, 3. vydání, 2007, ASPI, Praha, (spolu s J. Blahožem a Vl. Balašem)
 • Teorie veřejné moci (vládnutí)
  2. vydání, 2006, ASPI, Praha
 • Státověda (vedoucí kolektivu)
  1. vydání, 2006, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň
 • Praktikum českého ústavního práva
  2005, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň
 • Editor: Pocta Josefu Blahožovi
  VŠAP, 2007, Praha
 • Editor: Pocta Jánu Gronskému
  2008, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň, (spolu s J. Jiráskem)
 • Constitutional Law of the Czech Republic
  2008, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň
 • Komentář k Ústavě a Listině základních práv a svobod (vedoucí kolektivu),
  2. vydání, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2009
 • Ústavní právo
  Učebnice, 4. vydání, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2010
 • Evropské právo (vedoucí kolektivu)
  Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2011
 • O právu ústavním, 2012, Wolters Kluwer, Praha (vědecká monografie)
 • Odpovědnost veřejné moci, (vedoucí kolektivu),
  Metropolitní univerzita Praha, 2013, (vědecká kolektivní monografie)

<p>Hradčanské náměstí<br /><span>Naše kancelář</span></p> <p>Prof. Karel Klíma</p> <p>JUDr. Hana Klímová</p> <p>Pražský hrad</p>

Kontakt

Advokátní kancelář

JUDr. Hana Klímová
& Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

Hradčanské nám. 12
P.O.Box 25
119 01 Praha 1

tel./fax:+420 220 513 862
tel.:+420 233 353 638
e-mail:advokatikhklima@gmail.com

Skype:

judr.hana.klimova
ICQ:393-968-905

Zobrazit mapu


Advokátní kancelář