Advokátní kancelář

JUDr. Hana Klímová
& Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

k navigaci

Právní služby

Naše kancelář poskytuje právní služby zejména v právu občanském, nemovitostním, rodinném, trestním a sportovním jakož i ústavním, školském, správním a finančním, souvisejícími otázkami práva ústavního a dalších oborů.

Poskytování právní pomoci spočívá v právních poradách klientům, sepisování právních rozborů, právních smluv, návrhů a žalob podávaných soudním orgánům a orgánům veřejné moci, včetně dalších úkonů souvisejících s procesním řízením, tedy sepisování a podávání odvolání, dovolání, případně, je-li to důvodné a zákonem opodstatněné též ústavních stížností a stížností Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a v zastupování před těmito orgány.

V naší kanceláři je možno ověřit pravost podpisu.

Spolupracujeme rovněž s daňovými poradci, znalci a tlumočníky zapsanými v seznamu soudních znalců a tlumočníků, exekutory, firmami a společnostmi.


<p>Hradčanské náměstí<br /><span>Naše kancelář</span></p> <p>Prof. Karel Klíma</p> <p>JUDr. Hana Klímová</p> <p>Pražský hrad</p>

Kontakt

Advokátní kancelář

JUDr. Hana Klímová
& Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

Hradčanské nám. 12
P.O.Box 25
119 01 Praha 1

tel./fax:+420 220 513 862
tel.:+420 233 353 638
e-mail:advokatikhklima@gmail.com

Skype:

judr.hana.klimova
ICQ:393-968-905

Zobrazit mapu


Advokátní kancelář