Advokátní kancelář

JUDr. Hana Klímová
& Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

k navigaci

O nás

V současné době tvoří naši advokátní kancelář dva advokáti. Advokáty jsou JUDr. Hana Klímová a Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

JUDr. Hana Klímová, nar. 1951

Právnickou fakultu University Karlovy v Praze úspěšně ukončila v r. 1975. V roce 1979 složila rigorózní zkoušku a získala akademický titul doktor práv – JUDr. Od r. 1990 je advokátkou České advokátní komory zapsanou v seznamu od č. 1023.

Advokátní praxi vykonává zejména v oborech práva trestního, občanského, nemovitostního, rodinného a sportovního. Je rovněž tlumočnicí jazyka německého zapsanou v seznamu tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky. Hovoří také anglicky a rusky.

Od r. 2008 je členem mezinárodní asociace právníků-lyžařů SKILEX INTERNATIONAL. Od r. r. 2009 je členem Česko-turecké obchodní komory se sídlem v Praze. V současné době se ve volném čase věnuje studiu tureckého jazyka, literatury, dějin a kultury.

Kromě pracovní činnosti, která vyplňuje většinu jejího času, má řadu koníčků, k nimž především patří sport – lyžování, plavání, stolní tenis, cestování, jazzová a klasická hudba a jejím největším koníčkem je fotografování. Tomu se věnuje už od mládí. Své náměty hledá a nachází při cestování, v přírodě, na moři i v horách, ale i mezi lidmi v cizích zemích. Fotografování jí umožňuje a pomáhá v poznávání světa a jeho dokumentaci, ale i v relaxaci. Uspořádala již několik velmi úspěšných výstav a to jak společně s dalšími výtvarníky, tak samostatných. K těm se řadí výstavy uspořádané v r. 2005, v letech 2007 až 2012 ve Strahovském klášteře v Praze.

Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab., nar. 1951

Právnickou fakultu University Karlovy úspěšně ukončil v r. 1975, téhož roku složil rigorózní zkoušku a získal akademický titul doktor práv – JUDr. Již od r. 1974 začal vyučovat na Právnické fakultě UK v Praze jako asistent, později v r.1987 byl jmenován docentem. Na této fakultě působil do r. 1996, od r. 1993 začal působit též na Fakultě právnické Západočeské university v Plzni, na jejímž vzniku se rovněž podílel. V r. 1996 na tuto vysokou školu přešel definitivně, aby jako vedoucí katedry ústavního práva postupně vybudoval tuto katedru a nové studijní programy a obory v oboru ústavního práva: ústavní právo, ústavní právo srovnávací, ústavní soudnictví, právo Evropské unie a státovědu. Jako vedoucí katedry ústavního práva a proděkan pro zahraniční styky Fakulty právnické ZČU v Plzni působil do r. 2012. Od r. 2010 do r. 2012 vykonával funkci prorektora Západočeské university v Plzni pro zahraniční styky. Od r. 2012 je vedoucím katedry Právních disciplin a veřejné správy na Metropolitní univerzitě v Praze.

Jako vysokoškolský učitel působil na řadě dalších soukromých vysokých škol v České republice a v zahraničí. V polské Bytomi na Vysoké škole veřejné správy byl v r. 2006 jmenován mimořádným profesorem. Zde působil do roku 2011. Od r. 2011 vyučuje na Universitě v Siedlcích v Polsku. V r. 2012 byl jmenován profesorem pro obor ústavní právo inauguračním dekretem prezidenta Slovenské republiky.

V mezinárodním akademickém životě působil v letech 1995 – 2004 jako člen výkonného výboru Mezinárodní asociace ústavního práva. (IACL – AIDC). Účastnil se všech jejích dosavadních devíti kongresů. Od r. 2011 je prezidentem sekce profesorů práva Světové asociace právníků (WJA). Je taktéž členem Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL - AIDC).

Jako vysokoškolský pedagog publikoval řadu úspěšných učebnic, článků a dalších knih, k nimž se naposledy řadí především Komentář k Ústavě a Listině základních práv a svobod, (2005, resp. 2009, druhé vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň) a Encyklopedie Ústavního práva (2007, ASPI, Praha), a další. Více...

Advokátem se stal v r. 1990 a poskytuje právní pomoc zejména v oborech ústavního a veřejného práva, tedy rovněž správního, školského apod. Zastupuje klienty též podávání ústavních stížností a stížností k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

K jazykové vybavenosti třeba uvést, že hovoří plynule francouzsky, anglicky, rusky a německy, bulharsky, v polských Siedlcích přednáší polsky.

K jeho koníčkům patří lyžování, cestování, hraje na několik hudebních nástrojů, takže se věnuje hudbě nejen pasivně, ale i aktivně. Podporuje všestranně svou manželku při jejím fotografování.

Advokátní praxi vykonává se svou manželkou JUDr. Hanou Klímovou ve sdružení.

Mají dvě již dospělé děti.


<p>Hradčanské náměstí<br /><span>Naše kancelář</span></p> <p>Prof. Karel Klíma</p> <p>JUDr. Hana Klímová</p> <p>Pražský hrad</p>

Kontakt

Advokátní kancelář

JUDr. Hana Klímová
& Prof. et Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.

Hradčanské nám. 12
P.O.Box 25
119 01 Praha 1

tel./fax:+420 220 513 862
tel.:+420 233 353 638
e-mail:advokatikhklima@gmail.com

Skype:

judr.hana.klimova
ICQ:393-968-905

Zobrazit mapu


Advokátní kancelář